Smart Science Wikia
Advertisement

cơ năng là tổng thế năng và động năng mà vật có được .

Thế năng[]

Thếnăng.png

Chi tiết : Thế năng trọng trường , Thế năng đàn hồi

Thế năng trọng trường là năng lượng mà vật có được khi vật ờ một độ cao so với mặt đất hoặc với 1 vị trí khác được chọn làm mốc. Vật ở vị trí càng cao, khối lượng càng lớn thì thế năng trọng trường mà vật có được càng lớn.

1-1.jpg

Thế năng đàn hồi là năng lượng mà vật có được khi vật bị biến đổi đàn hồi . Độ biến dạng đàn hồi của vật càng lớn thì thế năng đàn hồi của vật càng lớn

Động năng[]

quả bi đâm vào quả bi khác làm quả bi đó chuyển động

Chi tiết : Động năng

Động năng của một vật là năng lượng mà nó có được từ chuyển động của nó. Nó được định nghĩa là công cần thực hiện để gia tốc một vật với khối lượng cho trước từ trạng thái nghỉ tới vận tốc hiện thời của nó.Sau khi đạt được năng lượng này bởi gia tốc của nó, vật sẽ duy trì động năng này trừ khi tốc độ của nó thay đổi.

Động năng của vật phụ thuộc vào 2 yếu tố: độ lớn của sự chuyển động (vận tốc) và khối lượng của vật. Nếu vật càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng của vật càng lớn.

Một vật có thể vừa có động năng, vừa có thế năng.

Advertisement