Smart Science Wikia
Advertisement
DNA.jpg

DNA (viết tắt từ thuật ngữ tiếng AnhDeoxyribonucleic acid) , hoặc ADN (Axit deoxyribonucleic), là vật liệu di truyền ở người và hầu hết các sinh vật khác. Gần như mọi tế bào trong cơ thể người đều có cùng DNA. Hầu hết DNA nằm trong nhân tế bào (nơi nó được gọi là DNA nhân tạo), nhưng một lượng nhỏ DNA cũng có thể tìm thấy trong ty thể (ở đó nó được gọi là DNA ty thể hoặc mtDNA).

Thông tin trong DNA được lưu trữ dưới dạng mã gồm bốn chất: adenine (A), guanine (G), cytosine (C), và thymine (T). DNA của con người bao gồm khoảng 3 tỷ cơ sở, và hơn 99 phần trăm của các cơ sở này đều giống nhau ở tất cả mọi người. Trình tự, hoặc trình tự của các cơ sở này xác định thông tin có sẵn để xây dựng và duy trì một cơ thể, tương tự như cách các chữ cái trong bảng chữ cái xuất hiện theo thứ tự nhất định để tạo thành từ và câu.

DNA base kết hợp với nhau, A với T và C với G, tạo thành các đơn vị được gọi là cặp base. Mỗi cơ sở cũng gắn với một phân tử đường và một phân tử phosphate. Cùng với nhau, một bazơ, đường và phosphate được gọi là nucleotide. Các nucleotide được sắp xếp thành hai sợi dài hình thành một xoắn ốc gọi là một đường xoắn kép. Cấu trúc của đường xoắn kép giống như một bậc thang, với các cặp base tạo thành các bậc thang của thang và các phân tử đường và phosphate tạo thành các cạnh phụ thẳng đứng của bậc thang.

Một đặc tính quan trọng của DNA là nó có thể nhân bản, hoặc tự sao chép. Mỗi sợi DNA trong đường xoắn kép có thể phục vụ như một khuôn mẫu để nhân đôi chuỗi các bazơ. Điều này rất quan trọng khi tế bào phân chia vì mỗi tế bào mới cần có một bản sao chính xác của DNA hiện diện trong tế bào cũ.

Advertisement