Smart Science Wikia
Advertisement
Gỗ.jpg

Gỗ là một dạng tồn tại vật chất có cấu tạo chủ yếu từ các thành phần cơ bản như: xenluloza (40-50%), hemixenluloza (15-25%), lignin (15-30%) và một số chất khác. Nó được khai thác chủ yếu từ các loài cây thân gỗ.

Trái Đất có khoảng một ngàn tỷ tấn gỗ, với tốc độ mọc khoảng 10 tỷ tấn mỗi năm. Gỗ là một nguồn tài nguyên tái tạo trung hòa cacbon và dồi dào, vật liệu gỗ được quan tâm đặc biệt là một nguồn năng lượng tái tạo. Năm 1991, có khoảng 3,5 tỷ mét khối gỗ được thu hoạch. Ứng dụng chính của gỗ là làm đồ gỗ và xây dựng các tòa nhà

Biến đổi vật liệu[]

  • Được hòa trộn với các loại hóa chất ==> Giấy
  • Được đốt hoặc đun lên ==> Than
  • Được cưa xẻ thành các vật dụng đồ gỗ trong nhà ngoài ra thì được dùng để làm vật liệu xây nhà xây nhà
  • Một số loại gỗ đặc biệt có thể dùng làm nguyên liệu để xong khói món ăn
Advertisement