Smart Science Wikia
Advertisement

Cach-khac-phuc-loi-522-connection-timed-out.png

Lỗi Error 520: Web server is returning an unknown error.

Nguyên nhân do những website đó có thể quá tải hoặc đang gặp sự cố, và những web này có sử sử dụng dịch vụ CloudFlare.com. Vì thế cách khắc phục hiệu quả nhất chính là nhấn F5 lại 1 vài lần hoặc truy cập lại sau.

Advertisement