Smart Science Wikia
Advertisement

A .Ròng rọc cố địnhB.Đòn bẩy C.Ròng rọc động D.Mặt phẳng nghiêng

Máy đơn giản (đầy đủ là máy cơ đơn giản) là một thiết bị  học dùng để biến đổi lực tác dụng (về hướng cũng như về độ lớn). Một cách tổng quát, có thể định nghĩa các máy đơn giản như là các  chế đơn giản nhất về hiệu suất  học (còn gọi là nguyên tắc đòn bẩy) để biến đổi lực.

Các loại máy cơ[]

Các nhà khoa học thời Phục hưng đã phân loại máy đơn giản thành 6 loại dưới đây:

  • Đòn bẩy
  • Bánh xe và trục
  • Ròng rọc
  • Mặt phẳng nghiêng
  • Con nêm
  • Đinh ốc

Các máy đơn giản là các thành phân cơ bản để tạo nên mọi loại máy phức tạp khác. Ví dụ: trong chiếc xe đạp có sử dụng bánh xe, đòn bẩy, ròng rọc. Các máy đơn giản được chia thành 2 nhóm, một nhóm có sự phân tích lực (mặt phẳng nghiêng, con nêm, đinh ốc,..) và nhóm còn lại (đòn bẩy, bánh xe, ròng rọc) có sự cân bằng mô men quay. Trong chương trình học lớp 6 ở Việt Nam, học sinh sẽ được làm quen với 3 loại máy cơ đơn giản: mặt phẳng nghiêng, ròng rọc và đòn bẩy.

Định luật về công[]

Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

Advertisement