Smart Science Wikia
Advertisement

Computer.jpg

Máy tính là một thiết bị điện tử điều khiển thông tin, hoặc dữ liệu. Nó có khả năng lưu trữ, truy xuất và xử lý dữ liệu. Bạn có thể đã biết rằng bạn có thể sử dụng máy tính để nhập tài liệu, gửi email, chơi trò chơi và duyệt Web. Bạn cũng có thể sử dụng nó để chỉnh sửa hoặc tạo ra bảng tính, bản trình bày, và thậm chí cả video. Các máy tính xem dữ liệu là số 1 và 0 nhưng nó biết cách kết hợp chúng thành những thứ phức tạp hơn như ảnh, video hoặc trò chơi

Phần cứng vs phần mềm[]

Phần cứng và phần mềm là hai điều mà máy tính có điểm chung: Phần cứng Phần mềm Phần mềm Tất cả mọi thứ bạn làm trên máy tính của bạn sẽ dựa vào phần cứng và phần mềm. Ví dụ: ngay bây giờ bạn có thể xem bài học này trong trình duyệt web (phần mềm) và sử dụng chuột (phần cứng) để nhấp vào từ trang này sang trang khác. Khi bạn tìm hiểu về các loại máy tính khác nhau, hãy tự hỏi bản thân về sự khác biệt trong phần cứng của họ. Khi bạn tiến bộ thông qua hướng dẫn này, bạn sẽ thấy rằng các loại máy tính khác nhau cũng thường sử dụng các loại phần mềm khác nhau.

Phần cứng[]

Phần cứng là bất kỳ phần nào của máy tính có cấu trúc vật lý, chẳng hạn như bàn phím hoặc chuột. Nó cũng bao gồm tất cả các bộ phận bên trong của máy tính, mà bạn có thể nhìn thấy trong hình dưới đây.

Hardware.jpg


Phần mềm[]

Phần mềm là bất kỳ bộ hướng dẫn nào cho biết phần cứng cần làm và làm thế nào để làm điều đó. Ví dụ về phần mềm bao gồm các trình duyệt web, trò chơi và trình xử lý văn bản. Dưới đây, bạn có thể thấy một hình ảnh của Microsoft PowerPoint, được sử dụng để tạo các bài thuyết trình.

Powerpoint.jpg
Advertisement