Smart Science Wikia
Advertisement
Truyền nhiệt

Sự truyền nhiệt là quá trình truyền nhiệt lượng của phần này của vật sang phần khác của vật . Cũng có thể truyền nhiệt từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt

Quá trình trao đổi nhiệt diễn ra theo hướng chuyển nhiệt năng từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp cho đến khi nhiệt độ được cân bằng thì ngừng lại.Cần phân biệt trao đổi nhiệt với cân bằng nhiệt, là quá trình trao đổi nhiệt giữa hai hoặc nhiều vật chất tới khi đạt được một nhiệt độ chung.

Hình thức trao đổi nhiệt lượng[]

Dẫn nhiệt:[]

dẫn nhiệt (hay tán xạ nhiệt, khuếch tán nhiệt) là việc truyền năng lượng nhiệt giữa các phân tử lân cận trong một chất, do một sự chênh lệch nhiệt độ.

Đối lưu :[]

Đối lưu là sự di chuyển của những nhóm phân tử trong chất lưu như chất lỏng, chất khí hay chất lưu biến (rheid). Đối lưu có thể diễn ra thông qua bình lưu hoặc qua khuếch tán hoặc qua cả hai.

Bức xạ:[]

bức xạ là một quá trình mà bức xạ điện từ đi qua môi trường chân không hoặc các các vật chất có chứa môi trường; sự tồn tại của một môi trường truyền các nước sóng là không yêu cầu.

Advertisement