Smart Science Wikia
Advertisement

Cách trình bày

Hình ảnh

 • Bạn phải chọn lựa hình ảnh một cách cẩn thận và chắc chắn hình ảnh đó phù hợp cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi.
 • Bạn có quyền đăng tải các hình ảnh vào các bài viết và có quyền chỉnh sửa(Kích thước,khung chứa ành,..) hoặc thay đồi hình ảnh này bằng hình ảnh khác.
 • Trong một số hình ảnh thì bạn phải có lời mô tả cho hình.
 • Bạn cũng có thề tạo ra một bài viết thư viện ảnh riêng để tạo thư viện ảnh chứa nhiều ảnh
 • Nếu muốn biết thêm thông tin : Xem thêm

Trình bày bài viết

 • Bài viết phải được trình bày ngay ngắn , dễ đọc hiểu , nội dung bài viết phải được sắp xếp theo một trật tự nhất định nhằm không gây hiểm nhằm cho người đọc
 • Trong bài viết tuyệt đối không được có bất cứ từ ngữ nhạy cảm hay có ý xúc phạm chửi thề (đéo , WTF , éo,..) nào
 • Bài viết chỉ có thể chứa nội dung nằm trong bài viết không được bổ xung dư thừa.
 • Lưu ý phải tách bài biết ra từng phần để cách biệt nội dung luận điểm bằng các đề mục và đề mục con. Các ý con của một nội dung thì phải tách ra bằng các đề mục con .
 • Các đề mục con thì phải được tô đậm và gạch dưới để phân biệt.

Nguồn lấy nội dung

 • Bạn có thể lấy các nội dung bài viết từ các bài viết trên mạng từ các trang web khác nhau .Hãy chọn ra những thông tin bổ ích nhất và hữu dụng nhất.
 • Ngoài ra bạn cũng có thể tự chép thông tin lấy ra từ các cuốn sách , vở nhưng chú ý các lỗi chính tả có thể xảy ra
 • Sau khi tạo xong một trong mới thì phải đặt tên thể loại cho trang , thể loại chì từ 1-3 mà thôi để tránh gây lẫn lộn
 • Nếu có câu hỏi gì thì cứ hỏi lên tường tin nhắn của tôi.
 • Lưu ý : Hãy hạn chế tối đa các bài viết về con người nhất về bộ phận cơ thể
Advertisement