Smart Science Wikia
Advertisement

Chào mừng bạn đến với thế giới khoa học wikia , đây là nơi bạn có thể đến để tìm hiểu thông tin ,

học hỏi ,giải đáp những câu hỏi về khoa học , công nghệ thông tin của bạn.


  • Hiện nay trên wiki này có 81 bài viết trên wiki nàybạn có thể tự nhiên thay đổi nhưng phài nắm rõ :
    • Bạn có thể tự do viết thêm những bài viết mới tùy ý bạn nhưng trước tiên bạn hãy xem qua trangluật wiki
    • Nếu bạn cần một nơi để bắt đầu bạn có thể xem qua trang cần thêm (lưu ý chọn cẩn thận vì có thể một vài trang trong đó vốn đã tồn tại sẵn trước đó)

Chào mừng

Hân hoan chào đón bạn đến với Khoa Học Wiki nơi bạn có thể thỏa sức tìm hiểu mọi thứ.

Thomas Edison

Một nhà phát minh nổi tiếng nhất đã có nhiểu phát minh vĩ đại

Chi tiết >

Sự phân giải

Các hình ảnh trên máy tính được hình thành từ các hạt Pixel dùng để phóng to thu nhỏ

Chi tiết >

Trạng thái vật chất

Mọi vật xung quanh ta đều có những dạng thể mà ta đểu biết là rắn,lỏng,khí

Chi tiết >

Khoa học là gì ?

Khoa học (tiếng Anh: science) là toàn bộ hoạt động có hệ thống nhằm xây dựng và tổ chức kiến thức dưới hình thức những lời giải thích và tiên đoán có thể kiểm tra được về vũ trụ. Thông qua các phương pháp kiểm soát, nhà khoa học sử dụng cách quan sát các dấu hiệu biểu hiện mang tính vật chất và bất thường của tự nhiên nhằm thu thập thông tin, rồi sắp xếp các thông tin đó thành dữ liệu để phân tích nhằm giải thích cách thức hoạt động, tồn tại của sự vật hiện tượng. Một trong những cách thức đó là phương pháp thử nghiệm nhằm mô phỏng hiện tượng tự nhiên dưới điều kiện kiểm soát được và các ý tưởng thử nghiệm. Tri thức trong khoa học là toàn bộ lượng thông tin mà các nghiên cứu đã tích lũy được. Định nghĩa về khoa học được chấp nhận phổ biến rằng khoa học là tri thức tích cực đã được hệ thống hóa.

Trong tiếng Việt, "khoa học", "kỹ thuật", và "công nghệ" đôi khi được dùng với nghĩa tương tự nhau hay được ghép lại với nhau (chẳng hạn "khoa học kỹ thuật"). Tuy vậy, khoa học khác với kỹ thuật và công nghệ. Kỹ thuật là việc ứng dụng kiến thức khoa học, kinh tế, xã hội, và thực tiễn để thiết kế, xây dựng, và duy trì các cấu trúc, máy móc, thiết bị, hệ thống, vật liệu, và quá trình. Còn công nghệ là sự tạo ra, sự biến đổi, sử dụng, và kiến thức về các công cụ, máy móc, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, hệ thống, và phương pháp tổ chức, nhằm giải quyết một vấn đề, cải tiến một giải pháp đã tồn tại, đạt được một mục đích, hay thực hiện một chức năng cụ thể.

Môn học Khoa Học

Bài khảo sát và hình ảnh,bài viết của tháng


Bầu chọn cho bài viết của tháng ở phía trên đến khi đạt được 20 người bầu chọn .

Advertisement